• Obilí: oves, pšenice a ječmen 135 ha obhospodařující půdy.
  • Řepka ozimá 35 ha, mrkev 12 ha obhospodařující půdy.
  • Luční porosty: seno 70 ha obhospodařující půdy.
  • Brambory.

Brambory z Vysočiny

Celková plocha k sadbě brambor je momentálně okolo 45 ha. Z toho 15 ha jsou brambory sadbové a 30 ha jsou brambory konzumní.

Nabízíme prodej konzumních a sadbových brambor. Konzumní brambory prodáváme po celý rok. Sadbové brambory na jaře a na podzim.

Odrůdy sadbových a konzumních brambor

Brambory rozmnožujeme vegetativně hlízami, které se skladují při teplotách 2-5 °C při vlhkosti vzduchu 85- 93%. Tyto skladovací teploty omezují ztráty dýcháním, klíčením a chorobami. Úspěšné dosažení kvalitního výnosu brambor má velký význam zpracování půdy. Cílem je připravit optimální podmínky pro růst a vývoj kulturní plodiny. Příprava půdy pro brambory je důležitá, neboť musíme mít na zřeteli opakovaný charakter této plodiny. Přípravou půdy je v prvé řadě mechanické zpracování půdy, kterým se zasahuje do fyzikálního, biologického i do chemického stavu půdy.

Rozlišujeme 3 základní varné typy

  • Varný typ A: jedná se o pevné lojovité brambory, které jsou nerozvářivé, příjemně vlhké, velmi slabě až slabě moučnaté, jsou vhodné pro přípravu bramborového salátu i jako vařené.
  • Varný typ B: polopevné, polomoučné brambory s jemnou až hrubší strukturou, vlhké až sušší, jsou vhodné jako příloha.
  • Varný typ C: měkké, moučnaté brambory s jemnou až středně hrubou strukturou, středně vlhké až suché, tyto jsou vhodné k přípravě kaší, těst a výrobků z brambor.

Je však třeba vzít v úvahu, že některé odrůdy jsou přechodem mezi uvedenými varnými typy: AB, BA, BC. První písmeno označuje převahu k varnému typu.

Odrůda dle vegetační doby

Podle délky vegetační doby jsou brambory zařazeny do skupin:

  • Velmi rané: vegetační doba 90-100 dní.
  • Rané: vegetační doba 100-110 dní.
  • Polopozdní až pozdní: vegetační doba nad 120 dní.