Každoročně v květnu začínají zemědělci sekat louky, kde si srny nejraději vyhledávají úkryt pro kladení srnčat.